Katı Yakıtlı Merkezi Sistem Kazan Bakımları

Katı Yakıtlı Merkezi Sistem Kazan Bakımları

1 –  Mevsim başında yapılacak işlemler ve hazırlıklar

 1. Ateşci takımları eksiksiz olmalıdır. Kazanüzerinde bulunan teferruatın faaliyete hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 2. Izgaralar gözden geçirilerek kontrol edilmelidir.
 3. Tesisatın suyu kontrol edilerek eksikse tamamlanmalıdır.
 4. Kalorifer kazanındanbacaya kadar olan kısımla baca kontrol edilmelidir.
 5. Dolaşım pompasının kolayca dönüp dönmediği el ile kontrol edilmelidir  ve pompa sigortaları da kontrol edilmelidir.

 

2 –  Kazanların periyodik bakımları ve temizlikleri

 

A- Kalorifer Kazanı Günlük Temizlik ve Bakımı

 1. Her gün kazan dairesinin iç temizliği yapılmalıdır,
 2. Su sızıntıları ve havalandırma arızaları anında onarılmalıdır.

 

B- Kalorifer Kazanı Haftalık Temizlik ve Bakımı

 1. Kazan dairesi haftada bir sabunlu su ve çamaşır suyu ile yıkanmalıdır,
 2. Kazan duman boruları temizlik fırçaları ile fırçalanmalıdır,
 3. Buhar vana milleri önce ince yağla sonra gresle yağlanmalıdır,
 4. Temizlik esnasında benzin ve mazot kullanılamaz,
 5. Pis su çukuru ve kanallarının haftada bir temizlenerek tıkanıklar giderilmelidir,
 6. Buhar vanalarının milleri devamlı yağlanmalıdır,
 7. Kazan dairesinin genel temizliği haftalık aylık periyodik olarak yapılacaktır.

 

C- Kalorifer Kazanı Aylık Bakım İşlemleri

 1. Emniyet ventilini kontrol ediniz.
 2. Su seviye otomatiğini ve asgari su seviye kesme otomatiğini, en az ayda bir defa kazan su seviyesini yavaşça ve gerçekten asgari seviyeye indirerek kontrol ediniz.
 3. Kazan ve kazana ait bütün sistem, boru bağlantıları, flanşlar, tutucular ve vanalardaki kaçakları ve diğer arızaları dikkatlice kontrol ediniz. Tatminkâr görülmeyen her husus not edilerek düzeltilmelidir.
 4. Bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin, gerekiyorsa yenileyin.
 5. Şalter tertibatını ve otomatik sistemi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
 6. Ön duman sandığı kapaklarını açın ve duman borularını bir fırça ile ayda 3-4 kez temizleyiniz.Bu temizlik esnasında ön ve arka sandıklardaki ve baca bağlantı hattındaki kurumları da temizleyiniz.
 7. Kazan emniyet sübaplarının çalışır olup olmadığı kontrol edilerek, milleri ince yağla yağlanmalıdır.
 8. Gevşemiş cıvata ve somunlar sıkıştırılarak arızalı olanlar değiştirilecektir.

 

D- Kalorifer Kazanı Yıllık Bakım İşlemleri

 1. Kazanı tamamen boşaltınız.
 2. Bütün el ve adam deliklerini açın. Conta yüzeylerine zarar vermeden yapışmış kalmış conta parçalarını temizleyiniz.
 3. Kazanın içini temizleyin, basınçlı su ile iyice yıkayın. Kazan kireçlenme yapmışsa bunları temizleyin ve sonra iyice yıkayın.
 4. Bütün aylık bakım işlemlerini yapınız.
 5. Bütün yatakları yeni yağlayın. Vantilatörün, besi suyu pompalarının ve yakıt pompalarının bakımını yapınız.
 6. Adam ve el deliklerini kapatın, bunlar için yeni contalar koyun.
 7. Kazanı yeniden su ile doldurun.
 8. Bacanızı yılda en az bir kez temizleyiniz.

 

E- Dolaşım pompalarının periyodik bakımları

 1. Pompanın altında ve kazan çıkışındaki olması gereken pislik tutucular en az yılda bir kez temizlenmelidir.
 2. Pompalar susuz kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
 3. Genellikle piyasada kullanılan dolaşım pompaları yağlanmaz ve sakıncalıdır. Ancak bunun ile ilgili yetkili servislerine danışılmalıdır.
 4. Yeni ve uzun süre kullanılmamış dolaşım pompasının mili sudaki tortu ve kışırın etkisi ile sıkışabilir. Bu durumda şalteri kapatın. Mili tornavida ile bir iki tur döndürünüz.
 5. Her pompanın şekli ve uygulaması farklıdır. Kullanma kılavuzuna bakınız.
 6. Pompanın emiş ucundaki basınç yeterli olmaz ise su buhar fazına geçebilir. Bu da sistemde hava kabarcıklarının oluşmasını sağlar. Kabarcıklar sisteminizde olması gerekenden fazla titreşim ve ses yapar, performans düşüklüğü olur. Bununla ilgili kullanma kılavuzuna bakınız, sorunu çözemezseniz yetkili servise sisteminizin kontrolünü yaptırınız.

 

F- Genleşme Depolarının Bakımları

Genleşme depoları donmaya karşı korunmalı ve izolasyonları kontrol edilmelidir. Isıtma sezonunun sonunda gerekiyorsa içi korozyona karşı boyanmalı ve temizliği yapılmalıdır. Bağlantı borularından herhangi bir sızıntı var mı kontrol edilmelidir.

Kalorifer kazanları periyodik bakımları sırasında gerekli olacak aletler listesi;

Ateşçi Takımları ve Görevleri

 • Takım askılığı
 • Tel fırça
 • Kanca
 • Gelberi
 • Süngü
 • Ateşçi küreği (fayrap)
 • Anahtar takımı (açık ağız 2 takım)
 • Boru anahtarı ve kurbağacık
 • El arabası
 • Elektrikli seyyar lamba ve el feneri
 • Yağdanlık
 • Yangın söndürme cihazı
 • Pense, çekiç, tornavida

 

1-Takım askılığı: Ateşçi takımlarının asılarak bir arada bulunmasını sağlar.

2-Kanca: Süngü yardımı ile ateş üzerine çıkartılan büyük parçalanmış cürufları, ateşin düzenini bozmadan almaya yarar.

3-Tel fırça: Kazanların duman boruları ve kanalları tel fırça ile temizlenir.

4-Gelberi: Genel olarak yapılacak ocak temizliğinde küllükte birikmiş kül ve cürufları dışarı çıkartmada kullanılır.

5-Süngü: Ateşin yanması esnasında meydana gelen külleri, ızgara altına cürufu da ateşin üzerine çıkartma işlemine yarar.

6-Ateşçi küreği: Ateşçi, kömürü ateşçi küreği ile ocağın atılması gereken tarafına atma imkânına sahip olur.

7-Anahtar takımı (açık ağız 2 takım): Resim 5.2. Fayrap ( ateşçi küreği Cıvata ve somunların sıkılıp sökülmesinde vb işlerde kullanılır.

8- Boru anahtarı ve kurbağacık: Boruların sıkılıp sökülmesinde boru anahtarı , vana v.b malzemelerin sökülüp sıkılmasında kurbağacık kullanılır.

9- El arabası: Kömür ve külün taşınmasında kullanılır.

10- Elektrikli seyyar lamba ve el feneri: Elektrikli seyyar lamba kazanın arkasında karanlık kalan kısımların kontrolünde, el feneri elektrik kesilince kullanılır.

11- Yağdanlık: Dişli ve vidalı kısımların yağlanmasında kullanılır.

12- Yangın söndürme cihazı: Her kazan dairesinde en az 6 kg’lık bir yangın söndürücü

bulunması zorunludur. Yangın anında kullanılır.

13- Pense: Genel tamirat işlerinde sıkma ve açma için kullanılır.

14- Çekiç: Kömürleri küçültme işlerinde ve genel kırma işlerinde kullanılır.

15- Tornavida takımı ve kontrol kalemi: Vidaları sökme ve sıkmada tornavida kullanılır. Elektrik akımının olup olmadığını kontrol etmek için kontrol kalemi kullanılır. Tornavida yerine kullanılmamalıdır.

KAZANIN KULLANILMASI

 

Kazanın işletilmesi ile görevlendirilecek personel, ortaya çıkabilecek acil duruma müdahaleden sorumludur. Bunun için de personel her şeyden önce bütün donanım görevleri, çalışma özellikleri, çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarları hakkında tam bilgi sahibi olmalı, sistemde bulunan bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli koruma donanımının görev ve çalışmasını iyi bilmelidir.Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş MMO tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır. Buhar kazanı yılda bir defa makine mühendisleri odasına peryodik kontrol ettirilmelidir

                  KAZANIN ÇALIŞMAYA HAZIRLANMASI VE İLK ATEŞLEME

—Yakma donanımındaki ve baca çekiş sistemindeki tüm donanımın doğru çalıştığı saptanmalı, bütün damperlerin rahatça açılıp kapandığı kontrol edilmelidir

—Otomatik yanma kontrolü ve başka otomatik kontroller varsa bunlarla ilgili bütün test, ayar ve kalibrasyonların yapılmış ve sistemin kusursuz çalışır durumda bulunması sağlanmış olmalıdır. Elektrikli koruma ve kilitleme sistemi ile ilgili bütün test, ayar, kalibrasyon ve fonksiyon kontrolleri yapılmalı ve sistemin bütün elemanları çalışır durumda olmalıdır.

—Bütün blöf ve boşaltma vanaları, seviye gösterge camı boşaltma vanaları, besleme suyu el vanaları ve kontrol vanalarının iyi çalışır ve sızdırmaz durumda oldukları saptandıktan sonra bunlar kapatılmalıdır.

—Kazanda otomatik su seviyesi kontrolü varsa, bu kontrol sistemi ile ilgili bütün ayar, test, kalibrasyon ve fonksiyon muayeneleri yapılmış ve otomatik sistemin kusursuz çalışması sağlanmış olmalıdır

—Su seviye camının çalışıp çalışmadığından emin olunmalıdır.

—Buhar kazanı uzun süre devre dışı bırakılmışsa, tekrar ateşlemeden önce, bütün muayeneler yapılmış ve bulunan aksaklıklar giderilmiş olmalıdır.

—Kazana gerekli kimyasal koşullara uygun su doldurulmalıdır.

—Kazana ilk verilen su soğuk olmamalı ve sıcaklığı, kazan metal sıcaklığından en çok  + 10° C farklı olmalıdır.

—Kazan istenen seviyeye kadar doldurulduktan sonra su beslemesi durdurulmalıdır. Kazanla ilgili boşaltma vanalarından boşaltma yapılarak vana ve borularda tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

—Kazan, ana buhar borusuna yalnız bir vana ile bağlı değilse buhar çıkış vanası açılıp kapatılarak kontrol edilmeli ve iyi çalıştığı izlenmelidir. Bu vana buhar elde edildiğinde ısınıp sıkışmaması için çok sıkılmamalıdır.

—Ana buhar basınç göstergesi muayene ve kalibre edilmiş olmalıdır.

—Brülörün hava ve yakıt ayarlarının yapılması gerekir. Bu işlem yapılırken atık baca gazı analizöründen faydalanılmalı ve uzman kişilerce yapılmalıdır. Pratik olarak hava ve yakıt ayarının yapılabilmesi için alev renginden veya baca gazının renginden faydalanılır. Alev rengi açık sarı ise ve baca gazı renksizse hava miktarı yüksektir. Kazanda yanma oluşmuyorsa veya alev boyu kısa ve baca gazı rengi koyu ise hava miktarı azdır. Sağlıklı bir yanma için alev renginin turuncu olması gerekir. Alev ve baca gazı rengi sürekli kontrol edilmelidir.

—Kazan ilk ateşlendiğinde meydana getirilecek ilk alev, yakma donanımına ve kazana göre uygun ölçüde küçük olmalıdır. İlk ateşlemede en küçük alev en az bir saat büyültülmeyerek korunmalıdır.

—Hava giriş kapağı (kullanılıyor ise fan yardımı ile), sekonder hava girişi ve baca klapesi ilk küçük alevi koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. Hava giriş ve çıkışını sağlayan klape ve kapakları tam olarak kapatılmamalıdır.

—Kazanınıza yanma için gerekli hava akımının sağlanabilmesi için kül haznesinde aşırı kül birikmesi önlenmelidir (katı yakıtlı ise)

—Kazan suyunun ısınması ile su seviyesi yükseleceğinden zaman zaman blöf yapılarak su seviyesi sabit tutulmalıdır.

—Kazanın eşit olarak ısınması sağlandıktan sonra, gerektiğinde alev az bir miktar büyütülerek basınç yükseltilmelidir. Kazan çalışma basıncına ulaşma süresi, kazan büyüklüğüne uygun olmalıdır.

—Emniyet valflerinin kontrolü yapılmalıdır.

—Isıtma sırasında seviye camı, el ve adam deliği kapakları gibi contalı kısımlar zaman zaman yoklanmalı, varsa kaçaklar giderilmelidir. Yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşan kaçaklar, bu durumda giderilmeyip, ilgili kısımlar işletmeden çıkarıldıktan sonra giderilmelidir.

-Buhar kazanlarında 2 adet emniyet ventili, alçak basınçlı kazanlarda emniyet sifonu,her birinden 2 şer adet olmak üzere manometre,reflex camlı su seviye göstergesi, prosestad, su tağdiye cihazı,alt üst blöf vanası,kazan besi pompası ayrıca alçak su seviye alarmı,yüksek basınç alarmı,olup olmadığı kazan devreye alınmadan kontrol edilmelidir.

 

KAYNATMA                                                                                          

Yeni kurulmuş veya basınç altındaki kısımları onarım görmüş kazanlarda kazan su yüzeylerindeki kir, pas, yağ vb.’inden temizlemek üzere kazan kimyasal temizleyiciler ve alkali deterjan ile kaynatılmalıdır. Kaynatma sırasında seviye camı çıkarılıp yerine geçici bir cam takılarak kimyasal maddelerin seviye camını kirletmesi önlenmeli ve kaynatma bittikten sonra seviye camı yerine takılmalıdır.

Kaynatmada kullanılacak kimyasal maddelerin cinsi ve miktarı aşağıdaki gibi olmalıdır.

—Kazan suyunun her 1 ton’una

—2 kg Sodyum Karbonat,

—2 kg Trisodyum Fosfat,

—1 kg Sodyum Hidroksit

—Bu kimyasal maddeler kullanılırken personelin el, yüz, göz gibi yerlerinin zarar görmemesi için koruyucu gözlük ile lastik ayakkabı, eldiven ve önlük gibi güvenlik malzemeleri kullanılmalıdır.

—Kazana normal seviyeye kadar su alınmalıdır. Kimyasal maddeler suda iyice eridikten sonra kazan suyuna katılmalıdır. Bu maddelere ilave olarak köpürme yapmayan bir sentetik deterjan da kazan suyuna yeterli miktarda katılmalıdır.

—Kimyasal maddeler ve deterjan kazana katıldıktan sonra kapaklar kapatılarak kazan   en küçük alevle ateşlenmeli ve kaynatma yapılmalıdır. Kazan basıncı, işletme basıncının 1/3’üne yükseltilmeli ve kaynatma süresince bu değerde tutulmalıdır. Daha sonra seviye gösterge camının yarısı kadar blöf yapılarak, normal seviyeye kadar sıcak su alınmalıdır. Kazan suyundan belli aralıklarla numune alınıp, analiz yapılarak su temizleninceye kadar aynı işlem sık sık tekrarlanmalıdır. Daha sonra kazan soğutulup, suyu boşaltılmalı, basınçlı su ile yıkanmalı, çökelmiş pislik, çamur v.b. temizlenmelidir.

 

KAZANIN DEVREYE SOKULMASI                                                           

—Kazan buhara kalktıktan sonra kazanın arkasındaki blöf vanasını açarak blöf yaptırılmalıdır.

—Yüzey blöf vanasından yüzey blöfü yaptırılmalıdır.

—Seviye göstergelerinin altındaki vanalardan bir miktar su akması sağlanmalıdır.

—Ağırlıklı emniyet ventilinin kolunu bir miktar havaya kaldırarak buhar çıkması sağlanmalıdır.

—Bu işlemler her gün en az iki kez yapılmalıdır

—Buhar sistemine buhar veren başka kazan varsa kazan basıncı, sistem basıncına ulaşıp sisteme buhar vermeye hazır duruma geldiğinde, kazanı devreye bağlarken kazandaki buharın sistemdeki buhara ani değmesi önlenmeli ve kazan buhar borusundaki bütün kondens suyu dışarı atılmalıdır.

—Dış buhar sistemine buhar veren başka kazan yoksa, kazan basıncı ilk yükseltilmeye başlandığında sisteme az miktarda buhar verilerek sistem ısıtılmalı ve bundan sonra dış sistem basıncı kazan basıncı ile birlikte yükseltilmelidir.

—Kazan çıkışında bir kapama vanası varsa, kazan basıncına geldiğinde, bu vana çok yavaş ve dikkatle açılarak kazan devreye sokulur.

 

]DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI İŞLETME TALİMATI    

–   Doğalgazlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Geçerli işletme talimatları, alınacak olan talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt üst havalandırma sağlanmalıdır.Havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır.  Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş MMO tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır                                             

–   Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir.

–   Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.

–   Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.

–   Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur

–   Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız..Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.

–   Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ doldurun. (ısı iletimi daha doğru ölçülür)

–   Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.

–   Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız

–   Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü bulundurunuz.

–   Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.

–   Ark yapabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.

–   Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.

–   Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır

–   Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır

–   Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir

–   Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin.

–   Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.

–   Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.

–   Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin.

–   Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol edin.

–   Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip gaz ölçüm servisini çağırınız.

–   Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılmalıdır

–   Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda;  iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.

–   Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.

Tags: kalorifer kazanı bakımı nasıl yapılırkat kaloriferikatı yakıtlı kalorifer kazanımerkezi sistem kalorifer kazanıperiyodik bakım[

SIVI YAKITLI KALORİFER KAZANI İŞLETME TALİMATI

–   Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir. .  Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş MMO tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır                                             

–   Bacalar senede en az bir defa, duman boruları ve duman kanalı haftada en az bir defa temizlenmelidir.

–   Yakıt devreleri ve donanımı devamlı gözden geçirilmeli, tüm ölçü aletlerinin arızalı olup, olmadığı kontrol edilmelidir.Yakıt akıntıları kanalizasyona verilmemelidir.

–    Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur. Üç katlı bir okulda işletme basıncı yaklaşık 17 mss +3mss yani 20 mss yani 2 bardır.

-Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız..Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.

–   Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ doldurun (ısı iletimi daha doğru ölçülür).

–   Kazana giren çıkan devreler ve kolektör üzerindeki vanalar binaya su akışını engellemeyecek şekilde kesinlikle her zaman açık bulundurulmalıdır.

–   Yakıt deposunda yakıtın durumu kontrol edilmelidir. Depo binaların yangından korunması yönetmeliklere uygun yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilmelidir.

–    Yakıt deposundan brülöre kadar olan devredeki vanaların açık olması gerekir.

–   Brülör memesi her hafta mazot ile yıkanıp temizlenir

–   Fotosel her hafta kuru ve temiz bir bez ile silinerek temizlenir Elektrot uçları mazota batırılmış temiz bir bez ile silinerek temizlenir. Aralık ayarı gerekiyorsa yapılır. Eğer elektrot uçlarında mazotlu bez ile çıkmayan bir katmanlaşma olmuşsa zımpara ile temizlenerek giderilir. Türbülatör günlük olarak kontrol edilerek üzerinde oluşabilecek zift mazot ile veya bir kazıyıcı metal parçası ile temizlenip ayarlanır

–    Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmelidir. Takriben on dakika sonra brülör ateşlenmiş olur. On dakika hafif yakıt ile brülörü çalıştırdıktan sonra günlük yakıt deposu çıkış vanası açılmalı, aynı zamanda brülör elektrikli ısıtıcısına elektrik verilmelidir.

–   Fotosel camından brülörün parlak turuncu bir alevle yanışı kontrol edilebilir

–   Ocak içinde yanan yakıtın rengi parlak turuncu alev renginde olmalıdır. Kontrol penceresinden bakıldığında alev rengi görülebilir. Yakıtın bu renkte yanması halinde bacadan mat beyaz renginde duman çıkar. Yakıt havasının girişi hava ayar klapesiyle ayarlanır.

–   Kazan termostatı vasıtasıyla suyun limit sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. Kesinlikle 85-90 C yi geçmemek gerekmektedir. Limit termostatın uygun çalışıp çalışmadığı yetkili servislere her zaman kontrol edilmeli gerekli durumlarda yenisi ile değiştirilmelidir.

–   Gece fazla ısıya ihtiyaç olmadığından suyun hızla dolaşmasına gerek yoktur. Bunun için pompa durdurulur.

–   Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda;  iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.

–   Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yaptırılmalıdır.

 

 

–   Kalorifer kazanının, genleşme tankı ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.

 

Tags: kalorifer kazanı bakımı nasıl yapılırkat kaloriferikatı yakıtlı kalorifer kazanımerkezi sistem kalorifer kazanıperiyodik bakım

KAZAN DAİRELERİ

Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanlar için yer ayrılmalıdır.

 1. Kurulacak kazanlar
 2. Yakıt deposu
 3. Kalorifer bacası ve duman kanalları
 4. Tesisat elemanları (pompalar, boyler, eşanjör, su deposu, su temizleme cihazı, hidrofor, kolektörler, fanlar vs.).
 5. Kazan bakıcısı odası

Mimari proje aşamasında bu elemanları alacak büyüklükte bir kazan dairesi  yeri ayrılmalıdır. Kazan cinslerinin ve tesisat düzenlemesinin çeşitliliği nedenleriyle önceden genel olarak bütün tesisler için geçerli olacak kazan dairesi boyutları vermek mümkün değildir.  Kazan dairesinin yeri alışkanlıkla binaların bodrum katın olarak seçilir. Ancak sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma sistemlerine kazan dairesi çatıda da oluşturulabilir. Bodrum katı içinde de genellikle binanın ortalarında bir bölüme kazan dairesinin  yerleştirilmesi öğütlenir.  Böylece  hem baca uygun bir noktaya inşa edilebilir, hem de yatay tesisat boru boyları nispeten kısa olur. Kazan  dairesinin yeri seçiminde bacaya yakınlık ve tesisatın ağırlık merkezinde olma kriterlerinin yanında bir başka önemli kriter de yakıt girişi ve külün dışarı atılması işlemlerininkolay ve  basit olmasıdır. Bu  arada havalandırma, güvenlik ve aydınlatma da dikkate alınması gereken önemlikonulardır.  Bütün bu kriterlerin bir arada  sağlanabilmesi özellikle büyük tesislerin bodrum katında meydana getirilecek kazan dairelerinde güçtür. Bu  gibi  durumlarda bina dışında yarı bir kazan dairesi  yapmak iyi bir çözümdür. Bu çözüm özellikle grup halinde binaların merkezi ısıtmasında geçerlidir.

Kazan Dairelerinin Yapımı

Kazanlar döşeme rutubetinden ve çevre yıkama sularından korunmak üzere bitmiş döşemeden 10 – 15 cm  yükseklikte bir kaide  üzerine oturmalıdır. Beton kaide yüksekliği ayrıca brülör kazan monte edildiğinde, brülörün altı yerden en az  30 cm yukarıda olacak  şekilde yapılmalıdır ki brülör fanı yerden  toz emmesin.

Kazan dairesinde çevre suların  toplayan büyük boy bir  döşeme süzgeci bulunmalıdır. Ayrıca kazan dairelerinde  15 x 15 cm boyutlarında  bir çevre kanalı (su toplama  kanalı) yapılmalıdır. Büyük boy kazan dairelerinde 50 x 50 x 60 cm ölçülerinde toplama çukuru bulunmalıdır (kanalizasyon kotu kurtarmıyorsa). Kazan dairesinin kapıları ateşe karşı dayanıklı olmalı ve içerden dışarı doğru açılmalıdır. Kazan dairesi kapısının doğrudan merdiven boşluğuna açılması doğru değildir. Kazan dairesindeki kokuların ve yangın halinde dumanın merdiven boşluğunu doldurması önlenmiş olur. Eğer kazan dairesinden doğrudan bina dışına bir kapı açılması mümkün ise bu en uygun çözümü oluşturur. Kazan dairesinden bina içine açılan kapılarda en az 10 cm yükseklikte bir eşik bulunması önerilir (kazan dairelerinde biri bina içine biri dış ortama açılan en az iki çıkış kapısı yapılmalıdır).

Kazan dairesinin doğal olarak  aydınlatılması mümkün  ise, aydınlatma açıklıklarının, binanın diğer

pencerelerinin altına rastlamamasına dikkat edilmelidir. yapay aydınlatma yapılıyorsa, göz kamaştırmayan fakat daireyi iyice aydınlatan bir sistem kurulmalıdır. Kazan dairesine ait ana şalter giriş kapısı dolaylarına yerleştirilmeli ve sızdırmaz tip olmalıdır. Kazan dairelerinde yangın tüpü bulundurulmalıdır.

Isıtma Merkezi Planlaması

Isıtma merkezinin yerleşiminde, bacalara en yakın mesafeye kalorifer kazanları yerleşir. Yakıt depoları için, kazanlara en yakın mesafede duvarlarla ayrılmış bir hacim bırakılmalıdır. Su depoları, hidrofor ve boyler de yakın mesafede ayrı bir grip gibi yerleştirilmelidir. Boru bağlantısı ve ekonomik yerleştirme açısından sıra ile, yakıt deposu, kalorifer kazanı, boyler, hidrofor – su deposu yer almalıdır.

Kazanların Yerleşimi :

Buhar kazanları, buhar jeneratörleri ve kaynar su kazanları söz konusu olduğunda, 3. sınıf ruhsat almak ve bina altına kazan dairesi yerleştirebilmek için kazan su hacmi Vs (m3), Vs . (ts – 100) < 50 şartını sağlamalıdır. Burada ts buharın doyma sıcaklığıdır. Kazan daireleri yüksekliği en az 2,5 m olmalıdır. Kazan üst noktası ile tavan arasındaki mesafe çeşitlihallerde en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

150 kw’ ın üstünde en az 1,5 m

350 kw’ ın üstünde en az 1,8 m

Kazan dairelerinde duman kanalı baca bağlantıları için rezervasyon bırakılırken duman kanallarının kazana doğru % 10’ dan fazla eğimli olduğuna dikkat edilmeli, beton kaide yüksekliği de unutulmamalıdır.  İki kazan aynı bacaya bağlanabilir. Ancak biri atmosferik brülörlü, diğeri üflemeli brülörlü gibi ayrı cinsten olamazlar. Aynı şekilde farklı yakıt yakan iki kazan da aynı bacaya bağlanamaz.

Kazan Dairesi Havalandırması

Bina altındaki kazan dairelerine taze havanın serbestçe girebilmesi için kuranglez bırakılmalı ve çatıya kadar çıkan bir havalandırma bacası yapılmalıdır. Temiz hava  giriş kesiti, baca kesitinin  % 50’ sinden küçük olmamalıdır. Yine bu kesit 50 kw güce kadar en az 300 cm 2 olmalı bunu üzerindeki güçlerde her kw için minimum kesite 2,5  cm 2  ilave edilmelidir. Pis  hava bacası kesiti en az 200 cm 2  olmalı ve baca  kesitinin % 25’ inden az olmamalıdır. Ancak pis hava baca kesitinin, en az kalorifer bacası kesitinin yarısı olmasını öneririz. Vantilatörlerle havalandırma yapılıyorsa, vantilatör  debisi  kw kazan gücü başına 0,5  m 3 / h olmalıdır. Doğal havalandırma yapılamalayan kazan dairelerinde kazan dairesine hava  verecek vantilatör kapasitesi; brülörlerin toplam fan kapasitesi + aspiratör kapasitesinden %  10 daha büyük olmalıdır. Ayrıca vantilatör çalışmadan, aspiratörün çalışmamamsını sağlayacak elektrikli kilitleme sistemi yapılmalıdır. Bina dışında yapılan kazan dairelerinde ise, kalorifer kazanlarının üstünde havalandırma için boşluk bırakılmalıdır. Kesitsi en az  kalorifer bacalarının toplam  kesitinde, idealde kalorifer kazanlarını etrafında toplam kesitinin iki katı olmalıdır. Kalorifer kazanlarının etrafında oluşacak ısının (daha çok kazanların arka kısmındaki duman sandığı ve baca civarında oluşur) dışarıya atılması için havalandırma menfezi kazan sonuna yakın yerde  bırakılmalıdır.   Kazan dairelerindeki cihazların dışarıya çıkarılabilmesi için en büyük cihaz  boyutunda (kazan boyler,hidrofor vb.) bir servis boşluğu bırakıp, bunu havalandırma için de kullanmak daha iyi çözüm olabilir. Bu durumda servis boşluğunun altında cihaz olmamasına dikkat edilmelidir. genellikle kazanların ön tarafı servis boşluğu olarak bırakıldığı için, doğal aydınlatma feneri ve cihazların dışarıya alınmasını sağlayacak boşluk da bu kısımda bırakılır. Soğuk bölgelerde ve sürekli çalışmayan kazan dairelerinde donma riskine karşı havalandırma panjurları arkasındaki damperlere oda termostatından kumanda alan bir servomotor bağlanmalıdır. Kazan dairesi sıcaklığı  + 5 ºC’ ye düştüğünde kazanlar çalışmıyorsa bu damper otomatik kapanmalıdır.

KAZAN DAİRELERİ

Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanlar için yer ayrılmalıdır.

 1. Kurulacak kazanlar
 2. Yakıt deposu
 3. Kalorifer bacası ve duman kanalları
 4. Tesisat elemanları (pompalar, boyler, eşanjör, su deposu, su temizleme cihazı, hidrofor, kolektörler, fanlar vs.).
 5. Kazan bakıcısı odası

Mimari proje aşamasında bu elemanları alacak büyüklükte bir kazan dairesi  yeri ayrılmalıdır. Kazan cinslerinin ve tesisat düzenlemesinin çeşitliliği nedenleriyle önceden genel olarak bütün tesisler için geçerli olacak kazan dairesi boyutları vermek mümkün değildir.  Kazan dairesinin yeri alışkanlıkla binaların bodrum katın olarak seçilir. Ancak sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma sistemlerine kazan dairesi çatıda da oluşturulabilir. Bodrum katı içinde de genellikle binanın ortalarında bir bölüme kazan dairesinin  yerleştirilmesi öğütlenir.  Böylece  hem baca uygun bir noktaya inşa edilebilir, hem de yatay tesisat boru boyları nispeten kısa olur. Kazan  dairesinin yeri seçiminde bacaya yakınlık ve tesisatın ağırlık merkezinde olma kriterlerinin yanında bir başka önemli kriter de yakıt girişi ve külün dışarı atılması işlemlerininkolay ve  basit olmasıdır. Bu  arada havalandırma, güvenlik ve aydınlatma da dikkate alınması gereken önemlikonulardır.  Bütün bu kriterlerin bir arada  sağlanabilmesi özellikle büyük tesislerin bodrum katında meydana getirilecek kazan dairelerinde güçtür. Bu  gibi  durumlarda bina dışında yarı bir kazan dairesi  yapmak iyi bir çözümdür. Bu çözüm özellikle grup halinde binaların merkezi ısıtmasında geçerlidir.

Kazan Dairelerinin Yapımı

Kazanlar döşeme rutubetinden ve çevre yıkama sularından korunmak üzere bitmiş döşemeden 10 – 15 cm  yükseklikte bir kaide  üzerine oturmalıdır. Beton kaide yüksekliği ayrıca brülör kazan monte edildiğinde, brülörün altı yerden en az  30 cm yukarıda olacak  şekilde yapılmalıdır ki brülör fanı yerden  toz emmesin.

Kazan dairesinde çevre suların  toplayan büyük boy bir  döşeme süzgeci bulunmalıdır. Ayrıca kazan dairelerinde  15 x 15 cm boyutlarında  bir çevre kanalı (su toplama  kanalı) yapılmalıdır. Büyük boy kazan dairelerinde 50 x 50 x 60 cm ölçülerinde toplama çukuru bulunmalıdır (kanalizasyon kotu kurtarmıyorsa). Kazan dairesinin kapıları ateşe karşı dayanıklı olmalı ve içerden dışarı doğru açılmalıdır. Kazan dairesi kapısının doğrudan merdiven boşluğuna açılması doğru değildir. Kazan dairesindeki kokuların ve yangın halinde dumanın merdiven boşluğunu doldurması önlenmiş olur. Eğer kazan dairesinden doğrudan bina dışına bir kapı açılması mümkün ise bu en uygun çözümü oluşturur. Kazan dairesinden bina içine açılan kapılarda en az 10 cm yükseklikte bir eşik bulunması önerilir (kazan dairelerinde biri bina içine biri dış ortama açılan en az iki çıkış kapısı yapılmalıdır).

Kazan dairesinin doğal olarak  aydınlatılması mümkün  ise, aydınlatma açıklıklarının, binanın diğer

pencerelerinin altına rastlamamasına dikkat edilmelidir. yapay aydınlatma yapılıyorsa, göz kamaştırmayan fakat daireyi iyice aydınlatan bir sistem kurulmalıdır. Kazan dairesine ait ana şalter giriş kapısı dolaylarına yerleştirilmeli ve sızdırmaz tip olmalıdır. Kazan dairelerinde yangın tüpü bulundurulmalıdır.

Isıtma Merkezi Planlaması

Isıtma merkezinin yerleşiminde, bacalara en yakın mesafeye kalorifer kazanları yerleşir. Yakıt depoları için, kazanlara en yakın mesafede duvarlarla ayrılmış bir hacim bırakılmalıdır. Su depoları, hidrofor ve boyler de yakın mesafede ayrı bir grip gibi yerleştirilmelidir. Boru bağlantısı ve ekonomik yerleştirme açısından sıra ile, yakıt deposu, kalorifer kazanı, boyler, hidrofor – su deposu yer almalıdır.

Kazanların Yerleşimi :

Buhar kazanları, buhar jeneratörleri ve kaynar su kazanları söz konusu olduğunda, 3. sınıf ruhsat almak ve bina altına kazan dairesi yerleştirebilmek için kazan su hacmi Vs (m3), Vs . (ts – 100) < 50 şartını sağlamalıdır. Burada ts buharın doyma sıcaklığıdır. Kazan daireleri yüksekliği en az 2,5 m olmalıdır. Kazan üst noktası ile tavan arasındaki mesafe çeşitlihallerde en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

150 kw’ ın üstünde en az 1,5 m

350 kw’ ın üstünde en az 1,8 m

Kazan dairelerinde duman kanalı baca bağlantıları için rezervasyon bırakılırken duman kanallarının kazana doğru % 10’ dan fazla eğimli olduğuna dikkat edilmeli, beton kaide yüksekliği de unutulmamalıdır.  İki kazan aynı bacaya bağlanabilir. Ancak biri atmosferik brülörlü, diğeri üflemeli brülörlü gibi ayrı cinsten olamazlar. Aynı şekilde farklı yakıt yakan iki kazan da aynı bacaya bağlanamaz.